Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống XLNT

Dịch vụ bảo hành, bảo trì thiết bị xử lý nước thải của CKM Việt Nam

Công ty cổ phần kỹ thuật CKM Việt Nam ( CKM Việt Nam) cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị xử lý nước thải, sửa chữa nâng cấp trạm.

Với các sản phẩm, thiết bị được cung cấp bởi CKM Việt Nam, khách hàng sẽ được cung cấp một phiếu bảo hành sản phẩm.

  1. Điệu kiện bảo hành: Các lỗi kỹ thuật liện quan đến chất lượng sản phẩm, thiết bị do nhà sản xuất.
  2. Thời hạn bảo hành:

Thời gian bảo hành được tính từ ngày giao hàng ( hoặc ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao) và được ghi rõ trong phiếu bảo hành của CKM Việt Nam giao cho khách hàng.

  1. Hình thức bảo hành:

CKM Việt Nam sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến nơi lắp đặt sản phẩm, thiết bị trong vòng 02 ngày làm việc (đối với những khách hàng ở nội thành Hà Nội).

Đối với khách hàng ở ngoài Hà Nội, thời gian cử nhân viên kỹ thuật tới bảo hành sản phẩm, thiết bị trong vòng 05 – 07 ngày lầm việc.

  1. Không bảo hành các trường hợp sau:

– Hư hỏng hoặc mất mát do những nguyên nhân khách quan như: Hỏa hoạn, thiên tai, động đất, núi lửa, chiến tranh….

– Sử dụng không đúng mục đích, thao tác không đúng kỹ thuật hướng dẫn.

– Tự ý sửa chữa làm thay đổi kết cấu và chất lượng sản phẩm mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của CKM Việt Nam.

– Không có phiếu bảo hành và biên bản bàn giao có giá trị hoặc không có chứng nhận đặt và mua hàng.

– Phiếu bảo hành chưa đóng dấu của CKM Việt Nam.

– Phiếu bảo hành tẩy xóa, sửa không đúng hoặc chuyển nhượng cho người khác.

Đánh giá post

Tin liên quan